OpenStreetMap

Mapeado Colaborativo: Mapes per i per a la ciutadania

El proper 19 d’octubre seré en representació de Mapeado Colaborativo i juntament amb altres quatre experiències més, a les II Jornadas de Cartografías Colaborativas, organitzada per Raons Públiques, explicant què fem cadascun de nosaltres per a impulsar processos de transformació urbana a través de mapatge col·laboratiu. A la sessió explicaré què és Mapeado Col·laborativo, què fem i posaré especial èmfasi al projecte “Zaragoza Accesible”. Del Blog de Raons Públiques: El proper 19 d’octubre al Centre Cultural Albareda del Poble-sec, organitzarem la II Jornada de Cartografies Col·laboratives.

Integrando SIG con fines sociales en el currículum educativo: el caso de Zaragoza Accesible

La utilización de Sistemas de Información Geográfica ofrece grandes posibilidades a todos aquellos profesionales cuya actividad esté relacionada con la ciudad y el territorio, como son los arquitectos dedicados a la práctica urbanística. Conscientes …

Zaragoza Accesible

Proyecto de mapeado colaborativo de aspectos relacionados con la discapacidad.