comunes

Comunes urbanos

Investigación doctoral sobre los comunes urbanos como construcciones de alternativas a sociedades y ciudades más justas.

Comunes urbanos: Lecciones desde la Barcelona de principios del siglo XXI. Una propuesta de caracterización desde la praxis

El concepte dels comuns és tan poderosament suggerent com ambigu. Prova d’això rau en el creixent interès que han experimentat durant els darrers anys i, també, en què comprèn àmbits i aspiracions tan diverses que són, de vegades, contraposades però …